Logo

Curriculum vitae

Abed Golani

Navn : Syed AbedGolani 
Født: 27.05.71 
Tlf. (m) 95 40 77 50  Mail: fppr.senteret@gmail.com
Utdannelse
(Januar-juni 2015) EMDR utdanning i Oslo og Trondheim EMDR Europe Approved Child and Adolecent
EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. 
EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 
EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

08.2010 – 08. 2014 Høgskolen i Vestfold
Master i spesialpedagogikk. Jeg har tatt dette studiet på deltid, Samtidig med masterstudie i Telemark, og planlagt avslutning i dette studiet er høsten 2014. Avhandlingen på dette studie er innenfor barn og unge med traumatiske opplevelse.
08.2010 – 08.2012 Høgskolen i Telemark Porsgrunn
Mastergrad i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. Avhandlingen på dette studie er innenfor hjem og skole samarbeid rettet mot barn med særkilt behov.
08.2007 – 12.2009 Høgskolen i Buskerud , Drammen
Videre utdanning, Norsk væremåte og kultur. 15.studiepoeng
Vold i nærrelasjoner og menneskerettigheter. 30.SP
08.2008 - 12.2009 Høgskolen i Harstad
Videre utdanning i spesialpedagogikk. AD/HA, tourette og Asbergerssyndrom . 30.SP
08.2007- 06.2008 Høgskolen i Oslo
Videre utdanning i spesialpedagogikk. Hjelp til barn i vanskelige Livssituasjoner. 30.SP
08.2003- 06.2007 Høyskolen i Vestfold
Bachelor med vekt på spesialpedagogikk og sosialped.
08.1990- 06.1994 Universitet i Iran
Cand.mag i Persisk litteratur og kultur, godkjent i Norge

Arbeidserfaring
06.2001- 10.2009 Introduksjonssenteret i Drammen
Tolk. Kurdisk, persisk og dari
08.2004 – 10.2009 Introduksjonssenteret i Drammen
Samfunnskunnskapslærer
23-11-1994 / 23-11-1996Militærtjeneste fra IranLøytnant
Kurs/kursvirksomhet
Næringsakademiet i Drammen
01.2001- 06.2001 IT med kontorfag
23-02-2006 - 24-02-2006 Introduksjons-senteret
27 og 28- 11-2006 Oslo Voksenopplæring
01-14-2015 EMDR kurs fra EMDR europa i Oslo

Referanser
Introduksjonssenteret i Drammen
Postboks 787
3002 Drammen kommune
Tlf. 32 04 47 00
Süleyman Günenc
Avd. leder for. Språktjenester v/Introduksjonssenteret 
Mail: sulgun@drmk.no 
Øivind Aschjem
 Leder og terapeut ATV- Telemark
mob.nr 41 51 34 47  mail: oivind@atv-stiftelsen.no
Tilleggsinformasjon
Jeg har vært mange ganger i Nord-Irak, fra 2009, for forberede min uformelle planlagte forskning på hvordan Saddams folkemord har påvirket de som ble rammet av dette, da med fokus på krigstraumer på barn og senvirkninger. Jeg var også med på å organisere en delegasjon med min kone Elin Eek Golani og noen norske advokater til Nord-Irak, Åse Schei, Svein Duesund og Sigrid Brock. De har kontor i Drammen og jeg har samarbeidet med dem i noen år. Disse ønsket en større forståelse for bakgrunnen til mange av sine klienter.
Jeg har også holdt gratis foredrag etter forespørsel fra bekjente for innvandringsforeldre både i Drammen i Norge, Gøteborg i Sverige, Århus og Ålborg i Danmark (2009-2015). I tillegg til Erbil og Sulejmanie i Nord-Irak, Saqqes og Sandandes i Vest-Iran. Temaene har vært:

 • Flerkulturell forståelse.
 • Utfordringer som kurdere, Iranere og Afganere møter i Norge.
 • Barneoppdragelse mellom to kulturer.
 • Foreldre samarbeid mellom hjem og skole.
 • Barn i vanskelige livssituasjoner.
 • Atferdsproblemer blant Kurdiske, persiske og afganske ungdommer.
 • Psykiske problemer i den kurdiske, persiske og afganske befolkningen i Norge, som feks ,angst,uro og depresjon.
 • Konflikt og konflikt håndtering

Jeg har vært i Kurdiske og persaiske media flere ganger på ROJ TV i Belgia, Kurdistan TV og Noroz TV i Kurdistan Irak. Temaene var:

 • Hvordan det er å være flyktninger i andre land.
 • Barn og ungdom mellom to kulturer.
 • Barn med traumatiske opplevelser.
 • Psykiske problemer i den kurdiske befolkningen i Norge, som feks ,angst,uro og depresjon.
Hvordan håndtere barn med funksjonelle vansker.

PedSol

97776566

Pedagogisk.sol@gmail.com