Logo C2

Tjenester

Driftstanken til senteret er å utøve forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv,

og tilby tjenester som:

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. 

Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.
EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.
EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Senteret skal også tilby terapi, rådgiving, foredrag og seminarer innen temaene under.